Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika
Vertimo teorija ir praktika
Robertas Kudirka
Vilnius University
Saulė Juzelėnienė
Vilnius University
Laima Lazauskaitė
Vilnius University
Publikuota 2016-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

filmo pavadinimas
vertimo būdas
vertimo atitikmuo

Kaip cituoti

Kudirka R., Juzelėnienė S. ir Lazauskaitė L. (2016) „Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika“, Respectus Philologicus, 30(35), p. 111-120. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.12.

Santrauka

Meninio kūrinio vertimas yra sudėtingas, daug socialinių, kultūrinių ir komunikacinių dėmenų apimantis reiškinys. Tai nėra paprastas vienos kalbos sistemos ženklų pakeitimas kitos kalbos sistemos ženklais, bet esme susijęs su pasaulėvaizdžio perteikimu ir jo transformavimu. Šie dėmenys yra aktualūs verčiant meninį filmą ir koncentruotą nuorodą į jį – filmo pavadinimą. Pastarojo vertimas dėl antraštinės pozicijos labai primena prekės ženklo ar reklamos vertimą. Straipsnyje analizuojami 1990–2010 metų filmų pavadinimų vertimai iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Tiriami vertėjų pasirinkti vertimo būdai, analizuojamas pavadinimų vertimo adekvatumas.

Atliktas filmų pavadinimų vertimų tyrimas parodė, kad vertimus galima klasifikuoti pagal šiuos būdus: originalo kalbos pavadinimo išlaikymą, pažodišką (tiesioginį) pavadinimo vertimą, pavadinimo vertimą su praleidimu ar pridėjimu, vertimą su modifikacija ir visiškai naujo pavadinimo sukūrimą. Dažnas atvejis – transformavimas, reikšmės perkeitimas, papildymas. Šios pavadinimo vertimo modifikacijos tiesiogiai susijusios su reklamos tikslais, siekiais sudominti potencialų filmo žiūrovą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.