Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų
Lingvistikos tyrimai
Ilona Mickienė
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0002-4433-506X
Rita Baranauskienė
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0002-0123-5077
Publikuota 2019-10-16
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.36.41.23
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

toponimai
apeliatyvai
pirminiai ir antriniai toponimai
žodžių daryba

Kaip cituoti

Mickienė I. ir Baranauskienė R. (2019) „Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų“, Respectus Philologicus, (36(41), p. 60-72. doi: 10.15388/RESPECTUS.2019.36.41.23.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – aptarti pietinės Lietuvos dalies, Pietų Aukštaitijos, vienos semantinės grupės toponimų, kilusių iš asmenų pavadinimų, darybą. Nagrinėjami apeliatyvinės kilmės įvairių klasių toponimai. Tai viena toponimų semantinė grupė, išsiskirianti darybos pamato specifika ir reikšme – vietų vardai, sudaryti iš įvairių asmenų pavadinimų. Toponimų iš asmenų pavadinimų tyrimai atskleidžia, kaip regione vartojami tikriniai žodžiai atspindi gyvenančių ar gyvenusių žmonių pasaulėžiūrą. Medžiaga straipsniui rinkta iš Lietuvos geoinformacinės vietovardžių duomenų bazės (LVvGDB). Nustatant tiriamų toponimų kilmę pagal pamatinį žodį, naudotasi Lietuvių pavardžių žodynu (LPŽe), Lietuvių kalbos žodynu (LKŽe), LVvGDB teikiamais toponimų darybos ir kilmės aprašais. Kiekvienos klasės toponimai skirstomi į pirminius ir antrinius darybiškai, remiantis Aleksandro Vanago pateikta struktūrine-gramatine hidronimų klasifikacija. Pagal darybos būdą straipsnyje nagrinėjami etnonimai klasifikuotini kaip pirminiai, vediniai (derivatai), sudurtiniai (kompozitai) ir sudėtiniai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.