Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr.12 (288)
Savišvieta
Eglė Aleksandravičiūtė
Klaipėdos valstybinė kolegija
Lina Gedrimė
Klaipėdos valstybinė kolegija; Klaipėdos universitetas; Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Publikuota 2020-12-23
PDF

Reikšminiai žodžiai

tėvų žinių poreikis
vaikų traumatizmas
informuotumas
trauminiai sužalojimai

Kaip cituoti

Aleksandravičiūtė E. ir Gedrimė L. (2020) „Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), p. 20–25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21925 (žiūrėta: 27lapkričio2021).

Santrauka

Traumų rizikos prevencijos strategija daugiausia dėmesio skiria aplinkos pokyčiams ir saugos prak-tikos mokymui. Šiuo metu trūksta tyrimų, kuriuose nagrinėjama, kaip tėvystė daro įtaką vaikų traumų rizikai ma-žinti. Pagrindiniai procesai, padedantys sumažinti vaikų traumų riziką, yra tėvų požiūris į vaikų saugumo užtikri-nimą. Tėvų informacijos poreikis paremtas supratimu, jog sveikatos priežiūros darbuotojų ir tėvų bendradarbia-vimas gali pagerinti vaikų netyčinių sužalojimų sveikatos kokybę. Tėvai skirtingai suvokia traumų priežastis ir pasekmes bei prevencijos iniciatyvas. Tėvų turimos žinios apie trauminius sužalojimus sumažina tų sužalojimų pasekmes. Šiame straipsnyje analizuojama tėvų informacijos poreikis (reikiamybė, būtinumas), žinių lygis. Supa-žindama su tyrimo rezultatais.

PDF