Aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turinčių vaikų medicininė priežiūra
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 3 (291)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Vida Bartašiūnienė
Utenos kolegija
Zita Petravičienė
Utenos kolegija
Publikuota 2021-03-29
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

slauga
specialistas
slaugytojas
psichinė vaiko sveikata

Kaip cituoti

Bartašiūnienė V. ir Petravičienė Z. (2021) „Aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turinčių vaikų medicininė priežiūra“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(3 (291), p. 1–6. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.3.

Santrauka

Impulsyvumas, nedėmesingumas ir didelis aktyvumas – būdingi vaikų bruožai. Daugelis juos laiko normaliu vaikų elgesiu, deja, kartais jie pasiekia sutrikimų laipsnį, kai reikalinga kompetentingų specialistų pagalba.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turinčių vaikų medicininę priežiūrą. Atliktas kokybinis tyrimas.

Tyrimo instrumentas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 6 slaugytojai, dirbantys Vaiko raidos centre, ir 6 jame besilankančių vaikų tėvai. Tyrimas parodė, jog aktyvumo ir dėmesio sutrikimus turintys vaikai yra impulsyvūs, išsiblaškę, įkyrūs, nenuoramos, kelia daug rūpesčių ne tik savo tėvams, bet ir specialistams. Sutrikimams užsitęsus, tokiems vaikams reikalingas kompleksinis gydymas, slauga ir priežiūra. Specialistai kontroliuoja vaikų impulsyvumą, bendrauja su vaiku ir jo tėvais, išsiaiškina pagalbos reikalingumą, analizuoja psichinę vaiko sveikatą. Dažniausios vaikų ir paauglių psichikos problemos – aktyvumo ir dėmesio sutrikimai.

PDF