Slaugytojų, dirbančių su depresija sergančiais pacientais, veikla
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2019 Nr. 2 (266)
Mokslinis straipsnis
Zita Petravičienė
Utenos kolegija
Vida Bartašiūnienė
Utenos kolegija
Rosita Lagūnienė
Utenos kolegija
Publikuota 2020-10-02
PDF

Reikšminiai žodžiai

depresija
slaugytojų veikla
bendravimas
užimtumas

Kaip cituoti

Petravičienė Z., Bartašiūnienė V. ir Lagūnienė R. (2020) „Slaugytojų, dirbančių su depresija sergančiais pacientais, veikla“, Slauga. Mokslas ir praktika, (2 (266), p. 4-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20168 (žiūrėta: 26rugsėjo2022).

Santrauka

Depresijos įtaka žmogaus sveikatai ir slaugytojo vaidmuo, siekiant padėti depresijos ištiktam žmogui, dar nepakankamai išnagrinėtos sritys. Slaugytojai, dirbantys su depresija sergančiais asmenimis, turi nuolatos įvertinti jų esamą psichologinę būklę, nustatyti slaugos poreikius ir juos patenkinti, mokyti, kaip valdyti atsiradusią įtampą, ir kontroliuoti paskirtą gydymą. Slauga turi remtis holistiniu požiūriu – žiūrėti į žmogų ir jo susirgimą – depresiją kaip į visumą, pagal tai taikyti slaugos intervencijas, metodus ir būdus, siekiant optimalios žmogaus būsenos ir jos išlaikymo.

Tyrimas atliktas 2018 m. rugsėjį–lapkritį, jame dalyvavo 54 slaugytojai iš penkių Utenos apskrities X institucijų.

Tyrimas parodė, kad slaugytojo bendradarbiavimas su pacientu, sergančiu depresija, ir gydytojo paskirtas medikamentinis gydymas yra tinkamiausi būdai pašalinti depresijos simptomus.

Dauguma respondentų moka atpažinti depresijos simptomus ir mano, kad depresijos sutrikimai yra iš dalies išgydomi, o konfliktines situacijas slaugytojai dažniausiai stengiasi spręsti kantrybe, supratimu ir bendravimu, geba valdyti konfliktus, kuriuos sukelia depresija sergantys pacientai.

PDF