Mokymosi objektų vertinimo ir daugkartinio naudojimo tyrimas
Straipsniai
Elvyra Ignaško
Vilniaus universitetas
Eugenijus Kurilovas
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.47
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymosi objektas
daugkartinis panaudojamumas
kokybės vertinimas
aibių atvaizdavimas

Kaip cituoti

Ignaško E. ir Kurilovas E. (2010) „Mokymosi objektų vertinimo ir daugkartinio naudojimo tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 256–261. doi: 10.15388/LMR.2010.47.

Santrauka

Straipsnio tikslas yra išanalizuoti mokymosi objektų kokybės vertinimo modelį atsižvelgus į mokymosi objektų daugkartinio panaudojamumo principus. Mokymosi objektų kokybės vertinimo modelio sudarymui yra panaudoti daugiakriterinių sprendimų analizės metodai ir kokybės vertinimo kriterijų sandaros principai. Straipsnyje yra pateiktas mokymosi objektų daugkartinio panaudojamumo principų ir mokymosi objektų kokybės vertinimo kriterijų aibių atvaizdavimas, rodantis šių principų ir kriterijų tarpusavio sąryšį. Pateikiamas mokymosi objektų kokybės vertinimo modelis yra tinkamas naudoti švietimo įstaigose atrenkant reikalingus mokymosi objektus rinkoje arba nemokamose saugyklose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai