INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2506
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2013) „INFORMACIJA APIE AUTORIUS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 0-0. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2506.

Santrauka

VANDA ARAMAVIČIŪTĖ – socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: bendroji edukologija, ugdymas ir asmenybės dvasinis brendimas, ugdymo tyrimų metodologija. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius; El. paštas: aramaviciute@gmail.com
DAIVA BUBELIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukologijos katedra. Mokslinių interesų sritys: žmogiškųjų išteklių valdymas, gyvenimo kokybė, socialinių tyrimų metodologija. Adresas:
P. Višinskio g. 25, Šiauliai; Tel. 8 41 595 718; El. paštas: daivabubeliene@gmail.com
TATJANA BULAJEVA – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika ir vadyba, mokytojų rengimo politika, kalbų mokymo politika. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius; El. paštas: ttjnbulajeva@gmail.com
DAIVA JUOZAPAVIČIENĖ – Valakupių reabilitacijos centro vyr. psichologė. Adresas: Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius;
Tel. (8-5) 247 7545; El. paštas: daiva.juozapaviciene@reabilitacija.lt
ANTANAS KAIRYS – socialinių mokslų (psichologija) daktaras, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys: laiko psichologija, karjeros psichologija, asmenybės bruožai. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius; El. paštas: antanas.kairys@fsf.vu.lt
DAIVA GRAKAUSKAITĖ-KARKOCKIENĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Psichologijos didaktikos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: kūrybos psichologija, gabių vaikų psichologija, šeimos psichologija. Adresas: Studentų g. 39-328,
LT-08106 Vilnius; Tel. 8 683 11803;
El. paštas: daiva.karkockiene@leu.lt
MARGARITA KOZHEVNIKOVA – dr., Rusijos švietimo akademijos, Mokytojų ir suaugusiųjų švietimo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Sankt Peterburgas, Rusija. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija budizmo tradicijoje, mokytojų savimonė kaip filosofinė problema, asmenybės brandą skatinančio ugdymo modeliai, pedagogikos kalba, edukologinių tyrimų metodologijos fenomenologiniai aspektai, etnines ir religines ugdymo problemos.
El. paštas: margaritakozh@ya.ru
AUDRONĖ LINIAUSKAITĖ – socialinių mokslų (psichologija) daktarė, Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: laiko psichologija, karjeros psichologija, psichologinė gerovė. Adresas: S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda; El. paštas: audrone.liniauskaite@gmail.com
GEDIMINAS MERKYS – socialinių mokslų habilituotas daktaras profesorius, Kauno technologijos universiteto Socialinių tyrimų laboratorijos vedėjas. Mokslinių interesų sritys: socialinių tyrimų metodologija (kiekybinė ir kokybinė), psichologinė diagnostika, vadybos diagnostika, socialiniai indikatoriai, organizacijų sociologija. Adresas: K. Donelaičio g. 20, Kaunas.
Tel. 8 37 300 144; El. paštas: gediminas.merkys@ktu.lt

BIRUTĖ POCIŪTĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: pedagoginė psichologija, karjeros psichologija, mokymasis. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius; El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt
RASA RUDŽINSKIENĖ – Šiaulių universiteto edukologijos doktorantė, Įdarbinimo agentūros „Jurgvita“ vadovė. Mokslinių interesų sritys: karjeros projektavimas, profesinis konsultavimas, koučingas. Adresas: P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai.
Tel. +370 611 66794; El. paštas: karjerosprojektavimas@gmail.com
VADIMAS ROUKAS – Talino universiteto (Estija) doktorantas, Talino universiteto Ugdymo mokslo instituto tyrėjas. Mokslinių interesų sritys: ugdymo turinio istorija ir teorija, ugdymo turinio tobulinimas, Estijos politinė istorija, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Pietų Afrikos istorija, holistinė filosofija. Adresas: Rüütli 6, 10130, Tallinn, Estonia. El. paštas: vadim.rouk@tlu.ee
AUŠRA RUTKIENĖ – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: socialinių tyrimų metodologija, kiekybiniai tyrimai, statistinė duomenų analizė, suaugusiųjų mokymas. Adresas: K. Donelaičio g. 52-301,
LT-44244 Kaunas; El. paštas: a.rutkiene@smf.vdu.lt
RŪTA SARGAUTYTĖ – socialinių mokslų (psichologija) daktarė, Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: profesinė reabilitacija, tarpkultūrinė psichologija, medicinos psichologija, pacientų mokymas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. Tel. 85 2667605;
El. paštas: ruta.sargautyte@fsf.vu.lt
EDITA ŠATIENĖ – Valakupių reabilitacijos centro direktorė. Adresas: Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius. Tel. (8-5) 247 7544;
El. paštas: edita.satiene@reabilitacija.lt
ILONA TANDZEGOLSKIENĖ – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto, Edukologijos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: studentų savarankiškos veiklos raiška, karjeros specialistų rengimas, karjera ir darbo rinka, karjera amžiaus tarpsniuose, įsidarbinimo galimybės, kvalifikacijos sąrangos lygmenys, kvalifikacijos aprašo rengimas, mokslinės veiklos uždaviniai. Adresas:
K. Donelaičio g. 52-301, LT-44244 Kaunas.
El. paštas: i.tandzegolskienė@smf.vdu.lt
VILIJA TARGAMADZĖ – socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: socialinis ugdymas, švietimo vadyba, probleminis mokymas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. Tel. (8 5) 266 76 25;
El. paštas: vilija.targamadze@gmail.com
ONA TIJŪNELIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė, Klaipėdos universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija, ugdymo tyrimų metodologija, pedagogikos istorija. Adresas: S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda. El. paštas: onatij@one.lt
IEVA URBANAVIČIŪTĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Psichologijos didaktikos katedra lektorė. Mokslinių interesų sritys: karjeros psichologija, darbo psichologija, mokymosi ir darbo motyvacija. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: ieva.urbanaviciute@gmail.com

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.