Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus
Straipsniai
Rimantas Želvys
Publikuota 1998-12-21
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9429
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimo vadyba
švietimo kaita
mokytojas
mokytojų rengimas
atestavimas

Kaip cituoti

Želvys R. (1998) „Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 9-20. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9429.

Santrauka

Siekiant sužinoti Lietuvos mokytojų požiūrį i kai kuriuos švietimo kaitos valdymo aspektus, buvo atlikta nuomonių apklausa. Klausimyną užpildė 117 (t. y. beveik ketvirtadalis) Molėtų rajono mokytojų, dalyvavusių pedagogų atestacijoje. Klausimai buvo susiję su šalies švietimo politikos, vykdomos reformos vertinimu, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos, vietos švietimo skyriaus ir mokyklų vadovų funkcijų pasiskirstymu. Klausta mokytojų nuomonės apie pedagogų rengimą, atestavimą ir kvalifikacijos tobulinimą. Rezultatai rodo, kad daugumos apklaustų mokytojų požiūris i švietimo reformą ir tam tikrų švietimo grandžių funkcijų pasiskirstymą yra neutralus. Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestavimo sistema apklaustieji patenkinti iš dalies. Ryškiai neigiamai vertinti Seimo ir Vyriausybės žingsniai sprendžiant švietimo problemas. Apklaustieji pageidautų, kad Lietuvos švietime aktyviau dalyvautų visuomenė bei nevyriausybinės organizacijos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>