Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje
-
Valdas Pruskus
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6681
PDF

Reikšminiai žodžiai

kapitalizmas
katalikybė
socializmas
privatinė nuosavybė
Visuotinė gerovė

Kaip cituoti

Pruskus V. (2002). Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje. Problemos, 62, 34-57. https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6681

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos jaunosios kartos lietuvių intelektualų katalikų pažiūros i kapitalizmą ir socializmą. Aptariamos puoselétų nuostatų idėjinės ištakos. Atskleidžiamas kritinis požiūris į tuometinį kapitalizmą, jo funkcionavimo padarinius ir jų įtaką individo saviraiškos galimybėms. Pateikiamas socializmo, kaip teorinio modelio ir socialinio eksperimento, vykdyto Sovietų Rusijoje, vertinimas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.