Radviliškio rajono drimonimų daryba
Lingvistikos tyrimai
Ilona Mickienė
Vilnius University
Rimantė Bieliauskaitė
Vilnius University
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.08
PDF

Reikšminiai žodžiai

darybos analizė
drimonimas
pirminiai ir antriniai vardai
gramatinė ir struktūrinė klasifikacija

Kaip cituoti

Mickienė I. ir Bieliauskaitė R. (2018) „Radviliškio rajono drimonimų daryba“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 83-92. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.08.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami iš „Lietuvos miškų vardyno“, Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės ir Radviliškio rajono žemėlapio išrašyti drimonimai (200). Drimonimai yra nuolat kintanti Lietuvos reljefo dalis, todėl aktualu juos atitinkamais tarpsniais fiksuoti ir tyrinėti. Radviliškio rajono drimonimai nėra tyrinėti jokiu aspektu. Straipsnyje pateikiama Radviliško rajono drimonimų klasifikacija yra pagrįsta Aleksandro Vanago sudaryta hidronimų darybine-struktūrine klasifikacijos schema. Struktūriškai analizuojant Radviliškio rajono drimonimus, pirmiausiai buvo išskirti pirminiai ir antriniai drimonimai. Toliau buvo tiriami antriniai drimonimai, turintys priesagą arba galūnę, mišrios struktūros drimonimai, taip pat sudurtiniai ir sudėtiniai drimonimai. Atliktas tyrimas atskleidė, kad Radviliškio rajone vyrauja antriniai drimonimai (88,5 %). Pirminių drimonimų aptikta 11,5 %. Radviliškio rajono drimonimų analizė bus naudinga tolesniems šio regiono visų toponimų klasių tyrimams. Išnagrinėjus drimonimus ir nustačius bendras darybos tendencijas, būtų galima tirti įvairius tiriamojo regiono toponimams būdingus ekstralingvistinius aspektus: socialinius, ekonominius, psicholingvistinius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.