Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės
Straipsniai
Ilona Mickienė
Vilnius University
Rita Baranauskienė
Vilnius University
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.15
PDF

Reikšminiai žodžiai

pravardė
onimas
semantika
apeliatyvas
tikrinis žodis

Kaip cituoti

Mickienė I. ir Baranauskienė R. (2016) „Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės“, Respectus Philologicus, 29(34), p. 155-176. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.15.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos Veliuonos apylinkėse užrašytos 425 pirminės pravardės, siekiant nustatyti būdinguosius semantikos bruožus. Nuosekliau nagrinėjama pravardžių semantika, nustatoma kilmė, svarbiausios konotacijos. Analizuojant pravardžių semantiką atsižvelgiama į pravardžių teikimo motyvus ir žodyninę definiciją. Semantiškai analizuojant pravardes pirmiausia nustatomas pravardžių sudarymo pagrindas – tikrinis žodis, reiškiantis individualų daikto vardą, arba apeliatyvas, reiškiantis apibendrintą daikto vardą. Toliau pravardės skirstomos į smulkesnes semantines grupes. Tyrimas atskleidė, kad gausesnę grupę sudaro pravardės, kurių pagrindas yra apeliatyvas, mažesnę – pravardės, kurių pagrindas – tikrinis žodis. Pravardžių semantikos analizė atskleidė semantines grupes, atspindinčias Veliuonos apylinkėse užrašytų pirminių pravardžių formavimosi sistemą. Straipsnyje pateikta pirminių pravardžių semantinė klasifikacija iš principo nauja, daugiausia besiremianti A. Vanago sudarytu hidronimų semantikos klasifikacijos schema, todėl gali būti tobulinama, pildoma, diskutuojama.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai