Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste
Straipsniai
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9750
PDF

Reikšminiai žodžiai

spiritual values
internalization
spiritual becoming
life-long education
interpersonal relationships dvasinės vertybės
dvasinis tapsmas
internalizavimas
mokymasis visą gyvenimą
tarpusavio santykiai

Kaip cituoti

Martišauskienė, E. (tran.) (2005) “Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste”, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, pp. 28–37. doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9750.

Santrauka

Straipsnyje aptariamos Europos ir Lietuvos XXI amžiaus švietimo strategijos bei svarbiausios ugdymo vertybės. Jų internalizavimą lemia veiksniai, nukreipti į dvasinės būties pamatus (tiesą ir laisvę), kurie skirtingai funkcionuoja esant totalitarinei ir demokratinei valdymo sistemai. Jie labiausiai įkūnija vertybes, susijusias su tarpasmeniniais santykiais (orumą, jautrumą, sąžiningumą). Pateikiami tyrimo, kaip dabartiniai paaugliai internalizuoja dvasines vertybes, duomenys. Ryškinamos susijusios su vertybių, atitinkančių XXI amžiaus švietimo iššūkius (patriotizmo, pilietiškumo, išmintingumo) ar svarbių dvasiniam tapsmui (tikėjimo, altruizmo, estetinių vertybių) internalizavimo pedagoginės problemos.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>