Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 1997-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9419
PDF

Reikšminiai žodžiai

meilė
dvasingumas
dorinės vertybės
E. Fromas
K. Woityla
A. Paškus

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (1997) „Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 163-168. doi: 10.15388/ActPaed.1997.04.9419.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas holistinis, integralus požiūris į meilę, padedantis atskleisti meilės esmę, įžvelgti brandžios meilės kriterijus, išryškinti meilės principus ir sąlygas. Remiantis E. Fromo, P. Maldeikio, K. Wojtylos, A. Paškaus ir kt. įžvalgomis, teigiama, kad meilė yra specifinė ir sudėtinga santykio su pasauliu forma, atsiskleidžianti per ryšius su įvairiais objektais bei reiškiniais: žmogumi, gamta, kultūra, Dievu. Meilė, kaip idealių santykių forma, nulemianti žmogaus gyvenimo kryptį, prasmę ir pilnatvę yra neatsiejama nuo dvasingumo ir dorinių vertybių. Meilė ne tik integruoja, reguliuoja ir realizuoja atskiras dorines vertybes, bet ir pati per jas daugiausiai atsiskleidžia, reiškiasi, veikia, bręsta.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.