Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Straipsniai
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9420
PDF

Reikšminiai žodžiai

klasės auklėtojas
dvasinis tapsmas
auklėjamoji veikla
santykiai
mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas

Kaip cituoti

Martišauskienė E. (2016) „Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys“, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 169-174. doi: 10.15388/ActPaed.1997.04.9420.

Santrauka

Straipsnyje aptariamos pagrindinės klasės auklėtojo veiklos kryptys: atskirų mokinių ir visos klasės bendruomenės vertingumo iškėlimas; pozityvių santykių su dalykų mokytojais siekimas; dalykų mokytojų ir auklėtinių pozityvių santykių skatinimas; auklėtinių tėvų ugdomosios galios pripažinimas ir skatinimas. Taigi visa klasės auklėtojo veikla pirmiausia nukreipta į tiesioginę ir netiesioginę (per jo inspiruotus kitus ugdytojus) sąveiką su auklėtiniais. Kita vertus, ši veikla sąlygoja ir paties auklėtojo dvasinį tapsmą, įprasmina jo santykius su tikrove, o ypač su kitais žmonėmis bei pačiu savimi.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2 3 > >>