Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas
BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS
Vilija Targamadzė
Vilniaus universitetas
Džiuginta Valeckienė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7548
PDF

Reikšminiai žodžiai

agresija
patyčios
patyčių formos
patyčių iniciatorius
patyčių auka

Kaip cituoti

Targamadzė V. ir Valeckienė D. (2007) „Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 159-171. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7548.

Santrauka

Vilija Targamadzė Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: vilija.targamadze@ku.lt

 

Džiuginta Valeckienė

Edukologijos doktorantė
Klaipėdos universiteto
Socialinės pedagogikos katedra
H. Manto g. 84, LT-92264 Klaipėda
Tel. + 370 686 68 575
El. paštas: dziugintalt@yahoo.com


Šiame straipsnyje analizuojama patyčių reiškinio įvardijimo problematika, patyčių mokykloje priežastys, formos, paplitimo mastai ir pasekmės, kurias jaučia tiek patyčių auka, tiek patyčių iniciatorius, tiek ir visa mokyklos bendruomenė. Patyčios yra dominuojanti agresyvaus elgesio išraiška mokykloje, kuriai būdingos tam tikros formos, sąlygota tam tikrų priežasčių. Jeigu nebus kreipiama dėmesio į tai, kad yra būdų nors kaip pažaboti patyčias, ateityje šis elgesys pasireikš daug sudėtingesnėmis agresyvaus elgesio formomis. Be to, paþymėtina, jog patyčios gali turėti ilgalaikių ir trumpalaikių pasekmių ne tik patyčių aukai, bet ir pačiam patyčių iniciatoriui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.