PROBLEMINIO MOKYMOSI KAIP STUDIJŲ METODO IR KAIP STRATEGIJOS SAMPRATOS PROBLEMA
UGDYMAS KARJERAI: LŪKESČIAI, STRATEGIJOS, METODAI
Vilija Targamadzė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2515
PDF

Reikšminiai žodžiai

probleminis mokymasis
metodas
studijų strategija

Kaip cituoti

Targamadzė V. (2013) „PROBLEMINIO MOKYMOSI KAIP STUDIJŲ METODO IR KAIP STRATEGIJOS SAMPRATOS PROBLEMA“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 61-68. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2515.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė profesorė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-O1513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7625
El. paštas: vilija.targamadze@gmail.com

Straipsnyje pateikiamos probleminio mokymosi teorinės įžvalgos, siekiant atrasti probleminio mokymosi metodo ir studijų strategijos takoskyrą. Tuo tikslu aptariami probleminio mokymosi ir studijų strategijos panašumai ir savitumai. Taip pat pasitelkiama ekspertų (devynių Gruzijos ir Ukrainos ekspertų universitetų dėstytojų, dalyvaujančių TEMPUS projekte) nuomonė. Teorinėse įžvalgose apibūdinama probleminio mokymosi studijų strategijos filosofija, kurios principai, pasak T. Barret (2005, p. 20–21), sietini su trimis metodologinėmis prieigomis: kognityvizmu, socialiniu konstruktyvizmu ir postmodernizmu. Apibendrinus teorines įžvalgas ir ekspertų nuomonę išryškinamas esminis skirtumas tarp probleminio mokymosi metodo ir studijų strategijos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>